Zájmová činnost - Kroužky - Přírodovědný kroužek 1

Přírodovědný kroužek 1

Kroužek nabízí praktická poznávání přírodovědných zákonitostí zábavnou formou. Obsahem činnosti kroužku bude projekt „Hurvínkovy cesty do přírody“, pozorování v terénu i ve škole a rozmanité další projekty. Kroužek je určen pro žáky 2. – 5. tříd.

čas: úterý 14:00 - 15:30 (sudý týden)
místo: učebna 6.B
vedoucí: Mgr. Hana Zýková

Kroužek zahájí činnost 15.9.2020. Platba za kroužek se platí přímo lektorovi na úvodní (popř. následující) lekci.

←Zpět na seznam kroužků

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”