Pro žáky i rodiče - Školní rok 2019/2020

Září

-   2.9. Zahájení školního roku

-   Vypracování IVP

-   16.9.  Zahájení činnosti kroužků

-   26.9. 1. třídní schůzky SRPŠ, volby do školské rady

-   30.9.  Zahájení sběru tříděného odpadu (pet lahve, kartony)

 

 

Říjen

-   3.10. - 1.sběr papíru

-   29. – 30.10. – podzimní prázdniny

-   31.10. – 1.11. Ředitelské volno

 

 

Listopad 

-   Halloween

-   7.11. - 2. sběr papíru

-   11.11. (PO) Pedagogická rada (1. čtvrtletí)

 

 

Prosinec

-   4.12. (ST) 2. třídní schůzky SRPŠ, volby do školské rady

-   5.12.  Mikuláš

-   5.12. - 3. sběr papíru

-   Vánoční program, Třídní vánoční besídky

-   23.12.2019 – 3.1.2020 vánoční prázdniny

 

 

Leden

-   9.1. - 4. sběr papíru

-   27.1. (PO) Pedagogická rada

-   30.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí

-   31.1. Pololetní prázdniny

 

 

Únor

-   6.2. - 5. sběr papíru

-   Den otevřených dveří

 

 

Březen

-   9.3. – 15.3. jarní prázdniny

-   Projekt „Měsíc knihy a internetu“

-   Týden otevřených dveří pro školky

-   Přípravy zápisu do 1. třídy

 

Duben

-   4.4. - 6. sběr papíru

-   9.4. Velikonoční prázdniny

-   Pedagogická rada

-   16.4. - 3. třídní schůzky SRPŠ

-   Den Země

-   Přijímací zkoušky na SŠ

-   23.4. Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/21

-   25.4. Výstup na Ještěd

 

Květen

-   7.5. - 7. sběr papíru

-   29.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

 

Červen

-   1.6. (PO) – Den dětí

-   4.6. - 8. (poslední) sběr papíru

-   Pasování prvňáčků na čtenáře

-   Projekt „Mimořádné situace“

-   Školní výlety jednotlivých tříd

-   22.6. (PO) Pedagogická rada

-   30.6. Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020, předání vysvědčení

 

1.7.2020 - 31.8.2020 letní prázdniny

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”