O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 16.1.2012

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: Mgr. Radek Hanuš

 

 

 

 

Program zasedání:

 

1)       Zvolení předsedy školské rady

Předsedou školské rady byla zvolena poměrem hlasů 3:0 paní Mgr. Věra Chlumská.

2)       Schválila Jednacího řádu školské rady

Jednací řád byl schválen hlasováním (pro: 3, proti:0)

3)       Ředitel školy seznámil členy školské rady s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy a aktuálním provozním rozpočtem pro kalendářní rok 2012.

4)       Ředitel školy informoval Radu o plánu činnosti a organizačních záležitostech školy ve školním roce 2011/12

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”