O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 10.2.2015

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: Mgr. Radek Hanuš

 

 Program zasedání:

1)     Zvolení předsedy školské rady.

Předsedou školské rady byla zvolena poměrem hlasů 3:0 paní Mgr. Věra Chlumská.

2)     Schválila Jednacího řádu školské rady.

Jednací řád byl schválen hlasováním (pro: 3, proti:0).

3)     Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálními problémy školy, dlouhodobou koncepcí rozvoje školy a návrhem na řešení nevyhovujícího stavebně technického stavu školní kuchyně.

4)     Ředitel školy informoval Radu o plánu činnosti a organizačních záležitostech školy ve školním roce 2014/15.

V Liberci, 10.2.2015

 

 

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”