O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 23.6.2014

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R. Hanuš

 

zapisovatel: M.Wiesenbergerová

 

 

 

Program zasedání:

 

1)       Souhrnná zpráva ředitele školy o průběhu školního roku 2013/14.

Ředitel školy shrnul průběh školního roku a seznámil členy rady s mimořádnými výsledky žáků a školy.

2)       Informace o finančním zabezpečení školy.

Škola i v tomto kalendářním roce hospodaří se silně podhodnoceným provozním rozpočtem. Rozpočet školy disponuje pouze s částkou 120 000,- na veškeré opravy během roku. Tato částka pokryje maximálně nutné náklady na malování. Ostatní potřebné opravy se pokusí škola zrealizovat s pomocí zřizovatele.

3)       Informace o zakončení školního roku.

Ředitel školy pozval členy školské rady na slavnostní zakončení školního roku, které se uskuteční v pátek 27.6.2014 v Tipsport Aréně.

4)       Informace o zapojení školy do projektů:

Škola se aktivně zapojila do 3 nových projektů.

„Vzdělávání dotykem“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Attest s.r.o., škola je partnerem

„Studentské minipodniky do škol“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: ŠIK s.r.o., škola je partnerem

„Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Odyssey Performance Enhancement Network, s.r.o., škola je partnerem

5)       Informace o rekonstrukčních pracích a opravách ve škole

Ředitel školy informoval o současném stavu řešení otázky školní jídelny. Zřizovatel připravuje vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci školní jídelny a souvisejících prostorů. V průběhu školního roku bylo v učebnách vyměněno nevyhovující osvětlení za svítidla splňující aktuální hygienické předpisy.

6)       Zhodnocení sportovní přípravy žáků školy a ocenění výborné spolupráce hokejových trenérů a třídních učitelů sportovních tříd při vytváření optimálních podmínek pro výchovně-vzdělávací proces a sportovní přípravu.

 

 

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”