O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 30.9.2013

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: M.Wiesenbergerová

 

 

Program zasedání:

 

Program zasedání:

1)       Členové rady schválili individuálně změny školního vzdělávacího programu prostřednictvím elektronické pošty či osobně do 31.8.2013.

2)       Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2012/2013.

3)       Členové rady se vyjádřili k podkladům pro hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem za uplynulé období.

4)       Ředitel školy představil radě „Plán činnosti ve školním roce 2013/2014“.

5)       Členové rady byli seznámeni s „Dlouhodobým strategickým záměrem rozvoje školy“

6)       Ředitel školy seznámil školskou radu se změnami, které přináší nový školní rok. Informoval školskou radu  o průběhu a realizaci oprav v době letních prázdnin, o vývoji situace spojené s rekonstrukcí školní jídelny a o iniciativě školy směřující k navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2014/15.

 

V Liberci, 30.9.2013

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”