O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 10.6.2013

 

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: M.Wiesenbergerová

 

 

Program zasedání:

 

1)       Souhrnná zpráva ředitele školy o průběhu školního roku 2012/13.

Ředitel školy seznámil členy s výsledky srovnávacích testování žáků na 2.stupni.

2)       Výsledek výběrového řízení na místo ředitele školy.

Ředitel školy informoval školskou radu o výsledku konkurzu na místo ředitele školy. Na základě doporučení konkurzní komise byl ředitelem pro následující šestileté období jmenován současný ředitel Mgr.Radek Hanuš.

3)       Informace o finančním zabezpečení školy.

Ředitel školy informoval členy o aktuálním stavu mzdového a provozního rozpočtu. Zvláštním rozpočtovým opatřením byl zřizovatelem (Statutární město Liberec) snížen příspěvek na provoz školy o 117 896,- Kč. Vzhledem k tomu, že letošní provozní rozpočet školy je nižší oproti loňskému o 137 000,- Kč, má škola k dispozici letos téměř o 255 000,- Kč méně než loni!

4)       Informace o zakončení školního roku.

Ředitel školy pozval členy školské rady na slavnostní zakončení školního roku, které se uskuteční v pátek 28.6.2013 v Tipsport Aréně.

5)       Informace o zapojení školy do projektů:

Škola je aktivně zapojena do 9 projektů.

„Modernizace výukového procesu a inovace ŠVP – VIZE 2011“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6

„Návrat k dílnám“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, škola je partnerem

„Za školou“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Technická univerzita Liberec, škola je partnerem

„ZDOK – Zdokonalovací kurz cizího jazyka pro učitele“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Univerzita Karlova, Praha, škola je partnerem

„Praktické ověřování získaných znalostí“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Statutární město Liberec, škola je partnerem

„Rozvoj využití interaktivní techniky“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Statutární město Liberec, škola je partnerem

6)       Informace o vývoji řešení stavebně technického stavu školní kuchyně.

Ředitel školy informoval současném stavu řešení otázky školní jídelny.

7)       Informace o řešení dopravní situace na přechodu pro chodce v prostoru křižovatky ulic Jeronýmova a U Školy.

Odbor dopravy magistrátu města Liberec zamítl téměř všechny návrhy ředitele školy. Na přechod u školy bude umístěna výstražná dopravní značka „Pozor děti“.

8)       Zhodnocení sportovní přípravy žáků školy a ocenění výborné spolupráce hokejových trenérů a třídních učitelů sportovních tříd při vytváření optimálních podmínek pro výchovně-vzdělávací proces a sportovní přípravu.

 

 

V Liberci, 10.6.2013

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”