O škole - Rada rodičů

Rada rodičů, 6.12.2018

 

Datum: 6.12.2018

Místo: učebna AJ

Přítomno: 15 členů

 

 

 

Rada projednala:

 

1.        Rozdělení zisku ze sběru papíru (říjen - listopad) a převedení podílu do třídních fondů.

 

Zástupci tříd obdrželi vyhodnocení sběru papíru v rozsahu podzimních měsíců a rada rodičů odsouhlasila převedení podílu ze sběru do třídních fondů jednotlivých tříd:

 

 

 

2.        Podněty rodičů

 

2.1.   Nepříjemný zápach na budově B. Zápach je způsoben pravděpodobně prosakujícím potrubím odpadu či kanalizace. Vedení školy se zatím nepodařilo lokalizovat místo úniku a poškození. Ředitel školy informuje zřizovatele a zajistí potřebnou diagnostickou techniku.

 

2.2.   Řešení dopravní situace u přechodu v ulici Jeronýmova. Po urgencích školy a petici rodičů  a zaměstnanců školy (v roce 2015) přistoupilo Město Liberec k 1. části stavebně technického řešení prostoru přechodu v ulici Jeronýmova v podobě instalace dopravních značek. Dokončení stavebních úprav (retardér) nebylo letos realizováno. Ředitel školy bude záležitost urgovat na příslušném odboru Magistrátu města Liberec. O vážnosti situace svědčí i nehoda vozidla s chodcem na přechodu, ke které došlo na začátku listopadu 2018.

 

2.3.   Školní psycholog. Rodiče vznesli dotaz, proč škola nedisponuje školním psychologem, když jiné školy jej mají. Škola nemá prostředky na pozici školního psychologa nebo speciálního pedagoga v mzdovém rozpočtu školy. Možnosti jsou však z projektů, výzev, grantů. Pro školní rok 2017/2018 hledal ředitel školy usilovně zájemce na pozici speciální pedagog. V průběhu 10 měsíců se mu však nepodařilo najít speciálního pedagoga ochotného pracovat na základní škole. Pravdou tedy je, že i když škola má potřebné finanční prostředky na zajištění pozice odborníka v oblasti dětské školní psychologie nebo speciální pedagogiky, na trhu je kritický nedostatek těchto profesí. Od září 2019 má škola opět možnost na dva roky zaměstnat speciálního pedagoga nebo psychologa. Pokud se najde kvalitní uchazeč na tuto pozici, škola s ním uzavře pracovní poměr.

 

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”