O škole - Rada rodičů

Rada rodičů 20.9.2018

Datum: 29.9.2018

Místo: učebna AJ

 

Přítomno: 17 členů

 

Rada projednala:

1)    Hospodaření fondu SRPŠ

Ředitel školy předložil rodičům přehled hospodaření sdružení v minulém školním roce.

2)    Příspěvek SRPŠ

Rada rodičů odsouhlasila příspěvek pro školní rok ve výši 300,- Kč

… sourozenec (druhé dítě) … 100,-, vyšší částku platí starší sourozenec

3)    Fondy SRDPŠ

- Sociální fond: ve fondu je k začátku nového školního roku 11.597 ,- Kč,

- Sportovní fond: stav fondu k 1.9.2018 … 0,- Kč

Ředitel školy děkuje rodičům, kteří v minulém školním roce darovali nebo zajistili škole sponzorský dar prostřednictvím sdružení rodičů i osobně.

Sběr papíru bude ve školním roce 2018-19 opět v režii SRPŠ. Zisk ze sběru se jednotlivým třídám bude podle množství (hmotnosti) doneseného papíru rozdělovat v poměru 1:1

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”