Fotogalerie - Výročí 100 let od založení republiky - 17. listopad 2018

Již od začátku školního roku jsme přemýšleli, jak žákům nejlépe přiblížit nejvýznamnější společenské výročí tohoto roku. Společně se žáky vyšších ročníků jsme vymysleli výstavku, kterou si mohou všichni prohlédnout i použít jako výukový materiál.

Realizaci tohoto školního projektu předcházely porady ve třídách, jak výstavu připravit.Nakonec jsme se dohodli, že žáci 1. stupně, pro které je chápání takové časové posloupnosti ještě obtížné, vyberou tematické okruhy, které zpracují. Žáci 6.-9. tříd si pak rozdělili konkrétní časové mezníky ze stoletého období trvání naší země.

Potom začala příprava. Shánění vhodných materiálů od pamětníků ( většinou pomohli prarodiče), vyhledávání na internetu, estetické zpracování materiálů, příprava podkladů.V hodinách dějepisu a výchovy k občanství potom besedy k jednotlivým časovým obdobím, slavným osobnostem a událostem, které se zapsaly do dějin Československa.V hodinách výtvarné výchovy kreslení, lepení, realizace.

Výstava byla slavnostně zahájena 16.listopadu, v předvečer svátku Dne boje za svobodu a demokracii.Na 1. patře budovy se objevilo 9 velikých banerů, představujících historii našeho státu.

Hlavní bloky byly věnovány roku 1918, významnému období první republiky, roku 1938, 1945,1948,1968,1989,1993 a současnosti.Čestné místo dostal přehled obrázků a zajímavostí ze života čaských prezidentů.Žáci 1. stupně jej pak doplnili ukázkami hraček minulého století, přehlídkou postaviček z Večerníčků, připomenutím osobností slavných českých sportovců, ukázkou fotografií historických tramvají a automobilů.Vidět můžeme i fotografie, které dokumentují architektonický vývoj a změny v Liberci.

Žákům se výstava moc povedla. Chlapci a děvčata z 9.A ji ještě doplnili vlastními obrazy našeho hlavního města.

Děkujeme všem, kdo se o tuto výstavku zasloužili, a hlavně máme radost z toho, jakou jsme si vyrobili pěknou pomůcku do hodin dějepisu a vlastivědy.

Mgr. J.Vojčiniaková, zástupce ředitele ZŠ U Školy

100 let ČSR_001 100 let ČSR_002 100 let ČSR_003 100 let ČSR_004 100 let ČSR_005 100 let ČSR_007 100 let ČSR_008 100 let ČSR_009 100 let ČSR_010 100 let ČSR_011 100 let ČSR_012 100 let ČSR_013 100 let ČSR_014 100 let ČSR_015 100 let ČSR_016 100 let ČSR_017 100 let ČSR_018 100 let ČSR_019 100 let ČSR_020 100 let ČSR_021 100 let ČSR_022 100 let ČSR_023 100 let ČSR_024

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”